Makarsko kulturno ljeto

Od početka razvoja turizma u Makarskoj kulturno-zabavna ponuda stalno se obogaćivala.

Od početka razvoja turizma u Makarskoj kulturno-zabavna ponuda stalno se obogaćivala. Pod nazivom Makarsko ljeto krije se bogat kulturno-umjetnički program, a za to vrijeme cijeli grad oživi i poprimi onaj veseli i zabavni duh Mediterana. Uz Makarsko ljeto često se vežu priredbe zabavnog i sportskog karaktera, a pjesma se čuje odasvud: s plaža, trgova i terasa hotela. Brojni koncerti klasične glazbe, dalmatinskih klapa, nastupi folklornih i plesnih skupina, pjevača i raznih drugih izvođača iz zemlje i svijeta pružaju gostima trenutke opuštanja i zadovoljstva. Izvođači programa nastupaju na improviziranim pozornicama, u autentičnom dalmatinskom okruženju: kameni volti, kalete, trgovi, višestoljetne crkve i idilična šuma pred crkvom Sv. Petra na istoimenom poluotoku.

Od početka razvoja turizma u Makarskoj kulturno-zabavna ponuda stalno se obogaćivala.